Składanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany. Sprawozdania będą mogły być składane wyłącznie przez internet oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.

Niezależnie od obowiązku złożenia sprawozdania do KRS, jednostki powinny w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym.

Do 30 września 2018 r. trwa okres przejściowy: sprawozdanie można sporządzić w formie papierowej, ale przesłać już wyłącznie w elektronicznej. Pierwszym krokiem do przygotowania pisemnego sprawozdania będzie podpisanie dokumentów zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu. Następnie należy je zeskanować i podpisać podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym. Prokurent nie może być osobą składającą sprawozdanie.

Na podstawie: Rzeczpospolita. 6 czerwca 2018

Kategorie: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *